Mamy przyjemność poinformować,
  że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu finansowanego z funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+. Akcja KA210-SCH. Już w czerwcu grupa Dąbrowskich nauczycieli wraz z kadrami kierowniczymi będzie miała okazję poznać model edukacji włączającej funkcjonujący w Hiszpanii. Temat projektu: Edukacja włączająca kluczem do sukcesu pedagogicznego (2021-2-PL01-KA210-SCH-000050090) Dofinansowanie: 30 000 Euro Termin realizacji: 01.03.2022 – 01.11.2022 Lider projektu: Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych Partner: Euromind Projects SL (Hiszpania) Celami projektu są: – Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – Poznanie pedagogicznych i dydaktycznych aspektów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i problemami edukacyjnym – Wzrost kompetencji językowych – Wzbogacenie wiedzy kulturowej – Wymiana dobrych praktyk projektowych i doświadczeń Należy nadmienić, że temat projektu wpisuje się w priorytety polityki oświatowej MEN. Projekt da możliwość zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie i aktywne działanie kadr pedagogicznych.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023Szczepienia uczniów w wieku 12-18 latSzanowni Państwo,
 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Mając na uwadze szeroko pojęte dobro ucznia. Jak najszybszą pomoc oraz wsparcie w trudnych sytuacjach. Zwracamy się z ogromną prośbą, aby wszelkie niejasności, często zawiłe sytuacje wychowawcze czy też dydaktyczne były bezpośrednio zgłaszane do pedagogów lub psychologa szkolnego.UDZIAŁ SZKOŁY W KAMPANII - "RAZEM RAŹNIEJ"

 

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH
              UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ


SIEDZIBA SZKOŁY

REJON


     


Szkoła posiada certyfikaty: